O kurzech

 

Kurzy jsou zaměřeny na rozvoj  a změnu myšlení  v těchto  oblastech:

 

 • vedení lidí a rozdělení rolí v pracovním kolektivu
 • osobní rozvoj
 • rozvoj manažerských dovedností – zlepšení řídících schopností a dovednosti
 • tvorba vize  a plánu
 • komunikace uvnitř společnosti
 • komunikace se zákazníkem
 • prezentační dovednosti
 • trenérské dovednosti
 • obchodní dovednosti
 • stmelení pracovního kolektivu
 • vedení porad a komunikace uvnitř kolektivu
 • kde uspořit čas
 • vize a plánování práce
 • řešení konfliktu se zákazníkem a v týmu
 • sebepoznávání

 

Kurzy jsou zaměřeny na rozvoj tvořivého myšlení a rozvoj intuice, uvolnění mysli a změnu návyků  a zvyků,  které nás brzdí   ve vývoji a díky kterým ztrácíme čas.

Vzdělávání zaměstnanců společnosti je vždy připraveno pro individuální potřeby klienta a zaměřeny a upraveny  podle druhu činnosti společnosti.
Kurzy pro jednotlivce i pro skupiny spolupracovníků jsou připravovány  po předběžné analýze znalostí a dovedností účastníků kurzu.